Aktuellt

02 apr 2014

Magnus Billing om Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens VD talade hos Advokat i framtiden.


24 mar 2014

Läge att förlikas?

Lunchseminarium med Advokat i framtiden i Göteborg den 28 april.


10 mar 2014

Vad händer på Stockholmsbörsen?

Lunchseminarium med Advokat i framtiden den 2 april.


 

Advokat i framtiden

Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater.

Du som arbetar som biträdande jurist eller advokat på advokatbyrå och ännu inte fyllt 40 år representerar advokatyrkets framtid. Det är du tillsammans med dina jämnåriga som kommer att forma advokatrollen och dess villkor.

Tillväxten på advokatbyråerna uppgår till ca 40 procent på tio år. Samtidigt är rörligheten mycket hög. Nettoökningen av advokater är vid en internationell jämförelse låg. Många lämnar yrket för att gå till bolag eller offentlig verksamhet.

Om man ska kunna attrahera de bästa juristerna och långsiktigt behålla dem i yrket är det viktigt att advokatbyråerna uppfattas som en attraktiv arbetsmiljö, med bra villkor. För att nå dit behöver inflytandet från biträdande jurister och yngre advokater öka.

Av den orsaken tog Advokatsamfundets generalsekreterare under år 2008 initiativ till Advokat i framtiden, ett forum för unga advokater och biträdande jurister. Ett råd bestående av advokater och biträdande jurister under 40 år ska bistå Advokatsamfundets styrelse med idéer och råd om hur man kan bidra till goda villkor för framtidens advokater.