Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Prisceremonin för 2013 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 26 november.

 

Pristagare 2013

M. Cherif Bassiouni, som föddes 1937 i Kairo, anses av många som den enskilda person som betytt mest för framväxten av den moderna internationella straffrätten.

M. Cherif Bassiouni. Foto: Micke Lundström

Han har under det senaste halvseklet haft sitt finger med vid tillkomsten av alla de viktigaste internationella konventionerna på den internationella straffrättens område, till exempel 1973 års konvention mot apartheid, 1984 års konvention mot tortyr och den så kallade Romstadgan från 1998, som reglerar tillkomsten av den internationella brottmålsdomstolen i Haag. På senare år har han dock riktat kritik mot domstolens väldiga kostnader och överlastade byråkrati och uttryckt tvivel om dess fortsatta existens.

Årets prisutdelningsceremoni ägde rum tisdagen den 26 november i Berwaldhallen i Stockholm.

Läs pressmeddelandet om årets pristagare.