Nr 3 2014 Årgång 80

Advokaten på bolagsstämman

Bolagsstämmor blir ett allt viktigare arbetsområde för advokater. Stämmorna ger advokater en rad olika uppdrag. De är ombud för aktieägare, bistår bolagsjurister i förberedelserna och sitter som sekreterare. Rollen som ordförande ställer speciella krav. Samtidigt ändrar stämmorna karaktär och med det förändras advokaternas uppdrag.

Läs mer

Advokaten nr 3/2014 som PDF

Behovet av en normativ blåslampa

Det är angeläget att HD i fortsättningen tar det ansvar som lagstiftaren har överlämnat. Lagstiftaren kan ibland behöva en normativ blåslampa, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer »

Försvarsunderrättelsedomstolen: Advokatsamfundets nominerade ombud tar plats till sist

Fem månader efter Advokatsamfundets nominering utsåg regeringen till sist de nominerade till integritetsskyddsombud i Försvarsunderrättelsedomstolen.

Läs mer »

Barnkonventionen måste bli svensk lag

Fördelarna med att barnkonventionen görs till lag är att barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter.

Läs mer »

Nytt alternativ till samtyckesreglering

Straffrättsprofessor Petter Asp välkomnar en kriminalisering av grov oaktsamhet. Däremot vill han skydda den sexuella självbestämmanderätten genom att bygga vidare på dagens reglering.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 3/2014, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Mats Cato
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post