Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anmälan Rakel 2020

Här kan du anmäla dig till Rakel. Observera att advokater och biträdande jurister istället ska logga in och anmäla sig via anmälningsfunktionen på Advokatakademien.

Jag vill delta i 2020 års Rakelkonferens!

Är du advokat eller biträdande jurist? Gå istället hit!


Efternamn*
Förnamn*
Titel*
Personnummer (ååmmdd-xxxx)*
E-post*
Mobiltelefon*
Telefon, arbete
Fakturareferens

Organisation (inkl. avdelning/enhet)*
Utdelningsadress
Postnummer*
Postort*

Fakturaadress (om annan än organisation)
Organisation
Fakturareferens
Postadress
Postnummer
Postort

Jag vill delta i seminariet:

Obligatoriska uppgifter är markerade med *