Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anmälan Rakelkonferens 2021

Här kan du anmäla dig till direktsänd Rakelkonferens 26 april. Observera att advokater och biträdande jurister istället ska logga in och anmäla sig via anmälningsfunktionen på Advokatakademien.

Jag vill delta i 2021 års Rakelkonferens!

Är du advokat eller biträdande jurist? Gå istället hit!

Rakelkonferensen är öppen för alla advokater och biträdande jurister på advokatbyrå och alla jurister inom de myndigheter som bjuds in via nätverket Hilda.

Avgiften för Rakel 2021 på webben är 250 kr ex moms.


Efternamn*
Förnamn*
Titel*
Personnummer (ååmmdd-xxxx)*
E-post*
Mobiltelefon*
Telefon, arbete
Fakturareferens

Organisation (inkl. avdelning/enhet)*
Utdelningsadress
Postnummer*
Postort*

Fakturaadress (om annan än organisation)
Organisation
Fakturareferens
Postadress
Postnummer
Postort

 

Obligatoriska uppgifter är markerade med *