Kontakt

Tidskriften Advokaten
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm

Fax 08-662 30 19
E-post advokaten@advokatsamfundet.se

Ansvarig utgivare
Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Chefredaktör
Tom Knutson
Telefon 08-459 03 25
E-post tom.knutson@advokatsamfundet.se

Journalist
Mats Cato
Telefon 08-459 03 07
E-post Mats.Cato@advokatsamfundet.se

Journalist
Magnus Andersson
Telefon 08-459 03 03
E-post magnus.andersson@advokatsamfundet.se

Annonser/annonsackvisitör
Patrik Asp
Telefon 08-459 24 20, 0709-51 98 90, 08-459 24 32
E-post patrik@fronthillmedia.se

Tryckeri
Lenanders Tryckeri AB
Amerikavägen 6 B
393 54 Kalmar
Telefon 0480-44 48 00
Fax 0480-131 60
E-post henrik@lenanders.se

Prenumerationsregister – betalande och friexemplar
Linda Mogel
Telefon 08-459 03 10
E-post linda.mogel@advokatsamfundet.se

Prenumerationsregister – advokater
Lena Weidling
Telefon 08-459 03 11
E-post lena.weidling@advokatsamfundet.se

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 2/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post