Kontakt

Tidskriften Advokaten
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm

Fax 08-662 30 19
E-post advokaten@advokatsamfundet.se

Ansvarig utgivare
Anne Ramberg, generalsekreterare Sveriges advokatsamfund

Chefredaktör
Tom Knutson
Telefon 08-459 03 25
E-post Tom.Knutson@advokatsamfundet.se

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Telefon 08-459 03 07
E-post Kamilla.Kvarntorp@advokatsamfundet.se

Journalist
Magnus Andersson
Telefon 08-459 03 03
E-post Magnus.Andersson@advokatsamfundet.se

Annonser/annonsackvisitör
Robert Wallner, MediaKraft AB
Telefon 08-23 45 32, 070-992 53 43
E-post robert.wallner@mediakraft.se

Tryckeri
Lenanders Tryckeri AB
Amerikavägen 6 B
393 54 Kalmar
Telefon 0480-44 48 00
Fax 0480-131 60
E-post henrik@lenanders.se

Prenumerationsregister
Thérèse Ideström
Telefon 08-459 03 00
E-post Therese.Idestrom@advokatsamfundet.se

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post