Nr 4 2015 årgång 81

Rapport om grov organiserad brottslighet – okunskap om advokatens roll bakom kritiken

En ny rapport om resultaten av myndighetssamarbetet mot grov organiserad brottslighet har uppmärksammats av många och väckt irritation bland advokater. I rapporten påstås att försvarsadvokaterna i stora och uppmärksammade mål har bidragit till ett försämrat samarbetsklimat i rätten, bland annat genom att fokusera på fel saker i processen. Men Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg anser att rapportförfattarna totalt har missförstått advokatens roll i rättssystemet.

Läs mer

Advokaten 4 2015 som PDF

Om lagstiftarens överrockar och normkonflikter

Några uppmärksammade händelser på senare tid aktualiserar frågan om riksdagens inflytande över svensk lagstiftning. 

Läs mer »

Spännande aspekter på ledarskap

Det kvinnliga juristnätverket Hilda bjöd för nionde året i rad in jurister från advokat­byråerna, domstolsväsendet, åklagar­myndigheten och andra arbetsplatser inom både den privata och offentliga ... Läs mer »

Likvidator döms att betala cirka 716 miljoner kronor

En likvidator har av Kammarrätten i Stockholm dömts för grov oaktsamhet och har ålagts ett betalningsansvar för cirka 716 miljoner kronor.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post