Nr 7 2015 årgång 81

Uppdrag advokatgranskning

Det har blivit vanligare att advokater, både i Sverige och internationellt, anlitas som oberoende utredare när det finns misstankar om korruption eller att andra fel har begåtts inom ett bolag eller en organisation. Uppdragen är komplexa och krävande, men innebär också att centrala advokatetiska frågor ställs på sin spets.

Läs mer

Advokaten 7/2015 som PDF

Det hade kunnat vara ditt eller mitt barn

I år firas 30-årsjubileum för några av FN:s viktigaste instrument för advokater och rättsväsendet, United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers och United Nations Principles on the Indepe ... Läs mer »

Advokater uppmanas att bli faddrar

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg uppmanar alla advokater och biträdande jurister att engagera sig som faddrar för ensamkommande flyktingbarn genom ett nytt projekt organiserat av A ... Läs mer »

Det medmänskliga dilemmat

Det finns en medmänsklig känsla som delas av världens föräldrar när man gemensamt plockar upp barnet och rycker det ur lidandet – en för alla, alla för en. Dessa barn flyr för livet från dessa omst ... Läs mer »

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 7/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post