Nr 3 2015 årgång 81

Vägen fram

Kvinnorna i rättsväsendet blir allt fler. Trenden går igen i advokatkåren. Men bilden är inte helt ogrumlad. På väg mot toppen lämnar många unga kvinnor och män advokatyrket. Advokatsamfundet och många advokatbyråer bedriver olika satsningar för att stärka och utveckla kvinnliga advokaters yrkesroll. Det finns även en hel del att lära av de kvinnor som lyckats skapa ett framgångsrikt yrkesliv och bli delägare.

Läs mer:

Advokaten 3 2015 som PDF

Om läpparnas bekännelse och den kommersiella verkligheten

Den senaste tiden har en infekterad och tämligen förvirrad debatt ägt rum i frågan om det var rätt att säga upp den militära samarbetsöverenskommelsen med Saudi­arabien och om formerna för denna up ... Läs mer »

Oenighet om rutiner för hämtning av barn till förhör

På socialförvaltningen i Linköping pågår diskussioner om att överlåta hämtning av barn till förhör till de särskilda företrädarna.  Advokatsamfundets ordförande Bengt Ivarsson är mycket kritis ... Läs mer »

Var gör resurserna störst nytta?

En sådan här krönika kanske borde inledas med tankar kring gängvåldet i Göteborg nyligen eller om andra viktiga polisiära frågor. Eller varför inte reflektioner efter några månader som rikspolische ... Läs mer »

HD: I svåra brottmål har man rätt till dyrare försvarare

I brottmål som rör komplicerade frågor har den som blir frikänd rätt till försvarar­ersättning som är högre än timkostnadsnormen.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 2/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post