Nr 2 2015 Årgång 81

Högtryck på Stockholmsbörsen skapar advokatarbete

Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholm, har utvecklats bra i förhållande till andra europeiska börser. Det positiva börsklimatet innebär många uppdrag för advokater. Samtidigt riskerar det allt mer komplexa regelverket att försvåra framtida börsintroduktioner.

Läs mer

Advokaten 2 2015 som PDF

Om svenska skiljeförfaranden på export

Det är angeläget för Sverige och för svenska jurister, inte minst advokater, att vi i ökad omfattning lyckas få internationella skiljetvister förlagda hit, skriver Anne Ramberg i sin ledare.

Läs mer »

Reglerna gällande preskriptionsavbrott bör ses över

Genom ett par uppmärksammade rättsfall har HD omtolkat reglerna gällande preskription av fordringar på ett sätt som har fått mycket långtgående konsekvenser för kreditförhållanden.

Läs mer »

Den ideella rätten i upphovsrätten i fokus

Vad reglerar den ideella rätten i upphovsrätten och hur fungerar den i praktiken? Under Tidskriften Advokatens nya vinjett Praktisk juridik utvecklar advokat Dag Wetterberg sin syn på frågorna.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 2/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post