Nr 8 2015 årgång 81

Ensamkommande barn: Asylprocess under stress

Rekordmånga ensamkommande barn söker nu skydd i Sverige. Det ställer stora krav på alla delar i asylprocessen, som redan före dagens flyktingvåg hade stora brister. Offentliga biträden, forskare och frivilligorganisationer beskriver en stressad asylprocess med flera allvarliga brister.

Läs mer

Advokaten 8 2015 som PDF

Globaliseringen och advokatyrket

Advokatyrket har undergått dramatiska förändringar sedan 1990-talet. Den ekonomiska utvecklingen har, oaktat de senaste årens ekonomiska kriser, varit enastående i framförallt BRICS-länderna, likso ... Läs mer »

Asyladvokaterna slipper ligga ute med pengar åt staten

Migrationsverket ändrar sig i frågan om förskott till offentliga biträden i migrationsmålen.

Läs mer »

To Give or Not to Give: Three Things Swedish Can Do to Combat Roma Poverty

I remember the scene. Christmastime in Manhattan. A frenzied day buying gifts. A busy street filled with bustling, bundled-up shoppers. “Where did Dad go?” I asked my mother, having lost sight of h ... Läs mer »

Endast ringa höjning av timkostnadsnormen föreslås

Advokatsamfundet: Rättssäkerheten riskerar att urholkas som en följd av den låga timkostnadsnormen.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 7/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post