Återställ balansen

USA • Det är hög tid att återställa balansen. Det anser Michael S Greco, ordförande i American Bar Association (Amerikanska advokatsamfundet).
Greco skriver på ABA:s webbplats att inte någon gång är det så svårt att bevara och skydda demokratin som då vi är utsatta för fysisk fara. Rättssystemet kan uppfattas som för långsamt och som nödvändigheter för säkrare tider än för farliga krigstider. Den sortens resonerande kan dock leda fel och i stället skapa sina egna faror.

Under senare år har det hävdats att presidentmakten i det närmaste ska vara obegränsad i kampen mot terrorismen, till och med när den skulle ha inkräktat på de medborgerliga fri- och rättigheterna. Greco varnar för utvecklingen och understryker att det inte får bli så att de grundläggande delarna av en demokrati och rättsstat går förlorade i kampen mot terrorism.

Läs mer på http://www.abanet.org/media/releases/opedbalance.html

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post