Italienska arvoden strider mot EU:s regler

EU • Generaladvokaten anser att de italienska bestämmelserna om minimiarvoden för advokater strider mot EUs regler om fri rörlighet för tjänster. I två mål som rör tillämpningen av fasta taxor i Italien konstaterar en generaladvokat att de italienska reglerna gör att möjligheterna att konkurrera med priset neutraliseras för advokater, som kommer från andra länder och vill erbjuda sina tjänster i Italien. Dagens system med minimiarvoden innebär enligt honom ett orättfärdigt ingrepp i den fria rörligheten för tjänster. Generaladvokaten yttrade sig även över det italienska systemet med fasta arvodestabeller för advokattjänster utförda utanför domstolar. Han kom till slutsatsen att systemet är förenligt med EUs konkurrensregler. Generaladvokaten var även av samma uppfattning angående förbudet mot att förhandla bort tabellerna.
Läs mer på http://www.curia.eu.int/en/actu/communiques/cp06/aff/cp060008en.pdf

TOM KNUTSON

Publicerad i nr 2, 2006
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post