Advokaten har fått en ny hemsida

Vilket syfte har egentligen tidskriften Advokatens hemsida? Det var den första frågan vi ställde oss när arbetet med att göra om hemsidan startade. Vi kom fram till att vi vill att Advokatens nya hemsida ska stödja och stärka den tryckta tidningen. Tidskriftens läsare ska kunna få ut ännu mer av sin tidning med hjälp av hemsidan. Vår hemsida ersätter alltså inte den tryckta tidningen utan förstärker och kompletterar den.

Till för bara några år sedan hävdade inte så få framtidsförståsigpåare att internet snart skulle konkurrera ut tryckta medier. Tryckta tidskrifter skulle bli förbiåkta i utvecklingen på samma sätt som när de gamla segelskutorna passerades av de ångdrivna fartygen.
Men utvecklingen har blivit en helt annan. Internet har inte konkurrerat ut tryckta tidningar. I dagens medielandskap frodas en större mångfald av tidskrifter än någon vågat drömma om. Samtidigt har vår internetanvändning ökat dramatiskt.

Två duktiga kusiner

Med andra ord finns det inte någon motsatsställning mellan tryckta tidskrifter och internet. Snarare handlar det om två fenomalt duktiga kusiner i medie
landskapet. De gör olika saker och de gör dem utmärkt, de kompletterar varandra snarare än att konkurrera.

Vi tror fortsatt på den tryckta tidskriftens styrka. På ett genialt sätt går det att förpacka stora och komplexa mängder av kunskap. Den tryckta tidningen är lätt att bära med sig, kräver inte lösenord, uppkopplingar eller IT-support. En uppfinning i klass med cykeln eller varför inte den akustiska gitarren.

Men internet är inte dumt heller. Till exempel möjligheterna att kunna söka information snabbt och enkelt och möjligheten att lagra tidigare artiklar.

När vi arbetat med tidskriften Advokatens nya hemsida har vi strävat efter att ha ett användarperspektiv. En huvudtanke är att den ska vara enkel att använda och att man lätt ska finna vad man söker. Enkelhet och tydlighet har varit angelägna ledord för oss. Samtidigt ska läsaren känna igen sig från den tryckta tidningen.

Arbetet med att förnya och utveckla Advokatens hemsida inleddes redan hösten 2005. Orsaken var att hemsidan under en period drabbats av återkommande tekniska problem. Men istället för att göra en enskild riktad insats så ansåg vi att det var klokare att göra en sammantagen översyn av samtliga delar av Advokatsamfundets webbplatser. 

Kom med synpunkter

Under arbetet har vi vänt och vridit på alla delar som ingår på tidskriftens hemsida och förutsättningslöst frågat oss varför?  Vi har haft stor nytta av de synpunkter, tankar och förslag som tidskriftens läsare lämnat till redaktionen. Fortsätt att göra det så att hemsidan kan fortsätta att utvecklas.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post