Regler om kontroll av utlänningar tillämpliga på migrationsdomstolarnas dömande

Sekretesslagens 7 kap. 14 §, andra stycket, är tillämpligt påmigrationsdomstolarna. Det fastslår Regeringsrätten i en dom. Bestämmelsen gäller ”verksamhet för kontroll över utlänningar”, och tillämpades tidigare på Utlänningsnämndens verksamhet.

Målet gällde migrationsdomstolen i Stockholm, som sekretessbelagt handlingar i ett mål med hänvisning till sekretesslagens bestämmelser. Den person som begärt ut handlingarna överklagade domstolens beslut, men förlorade i kammarrätten. Regeringsrätten fastställer nu kammarrättens dom. Det finns, enligt domen, ingen anledning att ge begreppet ”verksamhet för kontroll över utlänningar” en ny innebörd bara för att instansordningen förändrats.

Regeringsrätten mål nr 4582-6.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post