Nr 1 2008 Årgång 74

Slaget om upphovsrätten

Upphovsrätten är ett hett diskussionsämne. Under hösten har två utredningar lagt fram förslag till hur man ska värna upphovsrätten på internet, och få stopp på den illegala fildelningen. Samtidigt propagerar såväl riksdagsmän från ett av regeringspartierna som ledarskribenter på en av Sveriges största dagstidningar för att merparten av all fildelning ska släppas fri.

Hur står det egentligen till med upphovsrätten i informationssamhället? Fyller den någon funktion och går den att upprätthålla?

Tidskriften Advokaten har talat med advokater, jurister och forskare som alla försvarar upphovsrätten och tror på dess överlevnad.

Läs mer

En gemensam högsta domstol?

I detta nummer av Advokaten porträtteras avgående presidenten i Svea hovrätt Johan Hirschfeldt. Till hans ära har anordnats ett seminarium med titeln En gemensam högsta domstol – lever frågan? Då semi ... Läs mer »

Centralt referensinhämtande ska avlasta avdelningarna

Den första januari i år tog Advokatsamfundets kansli över uppgiften att hämta in referenser för dem som ansöker om inträde. Lokalavdelningen fortsätter dock att vara en viktig remissinstans i lämplig ... Läs mer »

En gemensam uppgift

Läs mer »

Hur är det bevänt med yttrandefriheten inom arbetslivet?

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post