9 mar 2011

Hilda besökte nya Sollentunahäktet

Nätverket Hilda fick den 18 januari göra ett exklusivt studiebesök på Sveriges nyaste häkte, Sollentunahäktet, som tas i bruk den 4 april.

Byggnaden ligger intill Attunda tingsrätt och innehåller förutom häktesutrymmen också lokaler för frivården och transporttjänsten.

Kriminalvårdschefen Hanna Jarl Källberg berättade om det nya säkerhetshäktet som har plats för 240 häktade. När det tas i drift kommer 175 anställda att arbeta i byggnaden.

Att häktet tillhör högsta säkerhetsklassen innebär att det kan ta emot alla intagna i landet, oavsett deras problematik.

– Vi ska inte kunna säga nej till några klienter, sade Hanna Jarl Källberg.

Under ledning av tre kriminalvårdsinspektörer fick Hilda följa med på rundvandring i den ultramoderna häktesbyggnaden och se celler, rastgårdar, personalutrymmen och tingsrättens sessionssal för jourhäktningsförhandlingar. Hela byggnaden präglas av ett långt drivet säkerhetstänkande. Allt som passerar in i häktet röntgas, och intagna, anställda och besökare passerar säkerhetsbågar som på en flygplats. Säkerhetstänkandet innebär också att det finns många dörrpassager och slusskopplingar i byggnaden.

Det har varit en utmaning att bygga ett säkert häkte, där stora mängder människor ändå ska passera in och ut varje dag: frivårdsanställda, polis, advokater, åklagare, besökare till intagna och åhörare till jourhäktningsförhandlingarna. Man har försökt bygga en så öppen miljö som möjligt.

Över huvud taget är interiörerna i häktet rymliga och luftiga – så att man kan undvika känslan av instängdhet utanför cellerna.

Med hissarna – som saknar manöverknappar – kommer man upp till rastgårdarna längst uppe i häktet.

Vid studiebesöket medverkade också Gunilla Ternert, regionchef för kriminalvården i Stockholmsregionen, som berättade om myndighetens arbete.

– Kriminalvården i Stockholm just nu utmärks av att det finns många häktesplatser, sade Gunilla Ternert.

Det har varit brist på häktesplatser i Stockholmsområdet. Det nya Sollentunahäktet avhjälper bristen, men snart ska Kronobergshäktet stänga till hälften för renovering. Gunilla Ternert berättade om de särskilda utmaningar som kriminalvården ställs inför när den ska ta hand om frihetsberövade kvinnor, och om de program som används för att hjälpa kvinnorna. Hon visade upp bilder av en klädkollektion för de kvinnliga klienterna, som hade utformats som elevarbeten vid Beckmans designhögskola. Hon redovisade också siffror om könsfördelningen inom kriminalvårdens personal.