Notiser världen

Sverige kandiderar till MR-rådet

Sverige har deklarerat sin kandidatur till att bli medlem av FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2012 till 2015.

Enligt biståndsminister Gunilla Carlsson är mänskliga rättigheter en prioriterad fråga för regeringen.

Sverige har deltagit aktivt som observatör i FN:s råd för mänskliga rättigheter sedan det bildades år 2006. Sverige representerade också Europeiska unionen i MR-rådet under det svenska ordförandeskapet 2009.

MR-rådet har 47 medlemmar som alla är valda för tre år i taget.

 

Reding fortsätter stärka misstänktas rättigheter

EU-kommissionären Viviane Reding planerar nya insatser under 2011 för att stärka misstänktas processuella rättigheter i EU.

Under 2010 kom ett direktiv om minimiregler om översättning och tolkning i brottmål.

I ett tal i januari lovade Reding att under året lägga fram två nya direktiv på området: ett om rätten till advokat, och ett om frihetsberövades rätt till kontakt med sina familjer och med konsulära myndigheter.

Viviane Reding planerar också att presentera en så kallad grönbok om villkoren för frihetsberövade, i synnerhet häktade personer.

 

EU-ministrar vill frysa brottsvinster

EU:s inrikesministrar i rådet för rättsliga och inrikes frågor uppmanar EU-kommissionen att snabbt föreslå lagstiftning om frysning av brottsvinster från organiserad brottslighet. Förslaget togs upp vid ett rådsmöte i ungerska Gödöllő fick stöd av en överväldigande majoritet av ministrarna.

Enligt rådet behövs gemensamma EU-regler på grund av den fria rörligheten inom EU som gynnar den organiserade brottsligheten.

Kommissionen har redan inlett arbetet med regler på området, men det är inte klart när ett förslag kan läggas fram.

 

Advokater får människorättsverktyg

Mannheimer Swartling ordnade för femte gången tillsammans med Raoul-Wallenberg-institutet i Lund en konferens för advokater från utvecklingsländer: ”Developing a Human Rights Toolbox”.

Årets konferens hade två teman: Rättvisa rättsprocesser och Företagens samhällsansvar (CSR).

Deltagarna i konferensen är särskilt inriktade på mänskliga rättigheter och engagerade i utvecklingen av hemlandets rättssystem.

Vid ett besök hos Advokatsamfundet lyssnade de till Elisabet Fura, domare i Europadomstolen.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post