Nu har mentorprojektet Ruben startat

Hildas mentorprojekt Ruben – mentorskap i grupp har kommit i gång med tre startmöten i rikets största städer för adepter och mentorer.

Ett första startmöte hölls i Göteborg den 2 februari. Den 3 februari var det startmöte i Stockholm, och slutligen hölls startmöte i Malmö den 8 februari.

Rubens startmöte i Stockholm ägde rum i Advokatsamfundets hus. Efter en inledning av Advokatsamfundets ställföreträdande chefsjurist Heléne Lövung fördelades de omkring 60 adepterna på sex mentorgrupper, som spred sig till rum runt om i hela byggnaden, några i valnötsboaserade rum med tända brasor och levande ljus, andra i modernt nyinredda lokaler.

Där samtalade adepterna med de tio mentorer som var på plats: lagmannen i Stockholms tingsrätt Anders Eka, före detta justitierådet Sten Heckscher, justitierådet Stefan Lindskog, överåklagare Nils Rekke, rikspolischef Bengt Svenson samt advokaterna Peter Danowsky, Lars Edlund, Claes Langenius, Claes Lundblad och Claes Zettermarck. Ytterligare två mentorer var förhindrade att delta: Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och advokat Torgny Wetterberg.

I Göteborg träffade tolv adepter mentorerna kammarrättspresidenten Carl Gustav Fernlund, lagmannen i Göteborgs tingsrätt Stefan Strömberg samt advokaterna Stefan Brocker och Anders Nilsson. På mötet i Malmö talade knappt tjugu adepter med mentorerna hovrättspresidenten Lennart Svensäter, lagmannen i Lunds tingsrätt Ralf G. Larsson samt advokaterna Anders Forkman och Lars Kongstad.

Varje mentorgrupp innehåller två mentorer: en advokat och en representant för rättsväsendet eller förvaltningen. Också bland adepterna finns yrkesinriktningar från skilda delar av rättslivet representerade. Och det är inte bara personer som just har börjat sin karriär på advokatbyråer, i domstolarna eller i förvaltningarna som ingår. Jurister med titlar som chefsåklagare, universitetslektor och docent finns bland adepterna i mentorgrupperna.

Mentorprojektet fortsätter nu i de olika grupperna med minst sex träffar. Projektet avslutas i december 2011. Projektet Ruben samlar män som vill stödja unga kvinnliga jurister i karriären. Det omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post