Planera för nordiska juristmötet i Stockholm

Det 39:e nordiska juristmötet hålls i Stockholm den 18–19 augusti 2011.

Mötena, som hålls vart tredje år och alternerar mellan de nordiska huvudstäderna, har lång historia. Traditionellt har de kanske främst attraherat domare och forskare, men i allt större utsträckning, och så särskilt i år, är programmet designat för att intressera även advokater.

En konferens om medling, en föreläsning rörande aktiebolags möjlighet att sätta miljön framför vinstkravet, ett seminarium om faderns ställning vid prövningar baserade på ”barnets bästa”, diskussioner om skadestånd som remedium vid kränkningar av mänskliga rättigheter, en debatt om advokatyrkets kommersialisering, en diskussion om rättsfiguren culpa in contrahendo, ett resonemang kring styrelsers ansvar för bolags agerande i finanskriser, en analys av utvecklingen av bevisupptagning i skiljeförfaranden och effekten av den för de allmänna domstolarna; alla dessa, och fler därtill i det digra programmet, ser jag som programpunkter med olika inriktning av särskilt intresse för advokater.

Det är givande att lyssna på inspirerande diskussioner mellan initierade debattörer, och juristmötena förmår sannerligen att engagera många sådana, men att själv delta i debatterna ger naturligtvis alltid större utbyte.

Att sedan det sociala programmet är högklassigt och möjligheten att nätverka med nordiska kolleger relativt unik ser jag som en välkommen bonus. Be there or be square!

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post