Storbyråer och yngre advokater diskuterade viktiga framtidsfrågor

Storbyråerna och Advokatsamfundet engagerar sig för att utveckla villkoren för unga jurister.

Managing partners eller motsvarande från tretton av de största advokatbyråerna i Sverige samlades på Advokatsamfundets kansli den 7 februari. Byrårepresentanterna träffade delar av rådet för Advokat i framtiden tillsammans med Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och chefsjurist Maria Billing.

Den kvalificerade gruppen möttes för att diskutera svaren på den enkät med fem påståenden om karriären på affärsjuridisk advokatbyrå, som skickades i november till alla advokater och biträdande jurister under 40 år. Enkäten var en uppföljning på Advokat i framtidens välbesökta och animerade debatt i september med rubriken ”Måste arbete på affärsjuridisk advokatbyrå innebära dygnet-runt-arbete fram till pensionen?”. Hela 370 personer svarade på enkäten.

Anne Ramberg inledde med att konstatera att advokatbranschen står inför en stor generationsväxling. De affärsjuridiska byråerna konkurrerar om de nyutexaminerade juristerna med andra aktörer. Det råder också en stor rörlighet i advokatkåren – många blir åklagare eller bolagsjurister efter en tid på advokatbyrå. Hon frågade sig vad andra arbetsgivare har som är så attraktivt.

Representanterna för storbyråerna var ense om att det är nödvändigt att fundera över varför en del av de duktigaste nyutexaminerade juristerna söker sig till bolagsjuristkarriären eller till rättsväsendet i stället för till advokatbyråerna.

De instämde i stor utsträckning i att det är viktigt att ta frågorna om hur man ska behålla de yngre medarbetarna i yrket på största allvar och bekräftade att de yngre medarbetarna har andra förväntningar på arbetet än för något decennium sedan.

De yngre medarbetarna efterfrågar mer balans mellan arbete och fritid och ökad flexibilitet. Många jurister önskar möjligheter att arbeta mindre under vissa perioder i livet, till exempel då de bildar familj. Det finns också en efterfrågan på alternativa karriärvägar, där det är möjligt för jurister att arbeta kvar på den affärsjuridiska byrån fastän de inte kan eller vill gå in för att bli delägare.

Men Per Nyberg, managing partner på Linklaters i Stockholm, framhöll att man väljer advokatyrket frivilligt – och det är ett yrke som innebär att man måste vara tillgänglig och flexibel för sina klienter.

Stefan Brocker, managing partner för Mannheimer Swartling, höll med om att byråerna generellt måste bli ännu bättre på projektledning, i enlighet med ett av de utsända påståendena. Han instämde också i att det är viktigt att ge tid för utbildning av de yngre juristerna.

– Byråer som har bra utbildningspaket har svårt att få juristerna att delta i dem, sade han.

Axel Calissendorff, senior partner på Roschier, ansåg att det är viktigt att fördela arbetet så att juristerna ”håller”. Det är alldeles för vanligt att unga jurister går in i väggen, särskilt kvinnor, konstaterade han.

Per Nyberg betonade behovet av ärlighet och uppriktighet om vad yrket innebär.

– Man måste säga till yngre medarbetare att yrket kräver mycket uppoffringar, sade han.

Per Nyberg underströk att del-ägarna måste skapa goda arbetsförhållanden för medarbetarna, och menade att också delägarna bör arbeta på kontoret på kvällen, när medarbetarna arbetar kvar sent.

– Annars är det demoraliserande, om vi kan gå hem klockan sju, åtta på kvällen, sade Per Nyberg.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post