Sträng mutbrottslagstiftning väntar England

I England väntar mycket långtgående lagstiftning mot korruption. Men det är inte alla som välkomnar förändringen.

Monty Raphael, advokat i London och medlem av Transparency International UK:s styrelse, berättade om den nya och mycket långtgående lagstiftning mot korruption som är på gång att implementeras i England och som orsakat mycket debatt.

I den nya lagen görs inte någon skillnad i allvarsgrad mellan att besticka eller ta emot en muta. Det görs inte heller skillnad på om mutbrottet sker i näringslivet eller i den offentliga sektorn. Det saknar även betydelse var mutbrottet äger rum; alltså om mutan ges till en anställd i England eller någon annanstans i världen. Det tas inte heller någon hänsyn till vad som anses vara den rådande kulturen i det land där mutan ges. Med andra ord går det inte längre att hänvisa till att det är brukligt att ge mutor i ett visst land. Enda undantaget är om det i det aktuella landets tryckta lagstiftning är fastslaget att mutor är godtagbart. Något sådant torde vara svårt att finna, menade Monty Raphael.

Den nya lagstiftningen välkomnas inte av alla delar i näringslivet, som anser att lagstiftningen omintetgör möjligheterna för de engelska företagen att konkurrera med andra internationella bolag.

– Företag har två problem, sa Monty Raphael. Å ena sidan har det ett tryck på sig hemifrån att generera vinster på investeringar, å andra sidan är de utsatta från ett stadigt växande tryck från stater, investeringsbanker et cetera att inte finansiera projekt som kantas av korruption.

Enligt Monty Raphael är det en vanlig uppfattning i det civila samhället att stränga lagar mot korruption i sig kan tränga undan korruptionen. Det är dock ett förenklat och naivt synsätt, enligt honom.

– En lag i sig gör ingenting förutom att demonstrera ett lands vilja eller en internationell vilja att vilja åstadkomma en högre etisk nivå. Bakom denna behövs en politisk vilja att omsätta och genomföra lagstiftningen. Ansvariga måste åtalas och företag straffas, poängterade Monty Raphael.

Den nya lagen planeras att implementeras våren 2011.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post