Nr 3 2011 Årgång 77

Målsägandebiträden – en värdefull framgångssaga

Tjugotre år efter tillkomsten framstår lagen om målsägandebiträde som en ren framgångssaga. Rättens nya aktör har bidragit till tryggare mål­s­ägande, en renodling av rollerna i brottsmåls­processen och högre kvalitet på både förundersökningar och rättegångar.

Läs mer!

Advokaten nr 3 2011 som pdf

Tid att väcka frågan om disciplinär tillsyn utanför advokatens yrkesutövning

Generalsekreterare Anne Ramberg skriver om möjligheten att ingripa disciplinärt mot advokater som utanför yrket har gjort sig skyldiga till exempelvis grova brott.

Läs mer »

Samtycke splittrar remissinstanserna

Sexualbrottslagstiftningen bör inte utgå från om det funnits samtycke, anser Advokatsamfundet, som säger nej till flera av Sexualbrottsutredningens förslag.

Läs mer »

Riksdagen bordlade datalagringsdirektivet

Sverige kan tvingas betala hundratals miljoner i löpande böter till EU efter beslutet om att vänta ett år med datalagringsdirektivet.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post