Nordiska juristmötet i Stockholm

Den 18–19 augusti hålls det 39:e nordiska juristmötet i Stockholm. F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt är ordförande i den svenska lokalstyrelsen och berättar om innehållet.

– Jag ser mycket fram emot temat om modern brottsbekämpning, säger Johan Hirschfeldt. Det är en ny idé att låta ett tema löpa som en fil under längre tid i programmet. Det är spännande att se vad det kan få för genomslag. Det är väldigt brett deltagande ifrån alla länderna i det blocket.

Johan Hirschfeldt tycker också att det är intressant med området finansmarknad och finanskriser, som tas upp på flera sätt under mötet. Ämnet ”Styrelsers och ledningars ansvar för agerande i finanskriser” har, som flera andra ämnen, advokatmedverkan i panelen. Ämnet ”Bevis i skiljeförfarande – inspiration för domstolsprocessen?” tror han kan vara av intresse för många advokater. Där går man igenom utvecklingen av bevisupptagningen i skiljeförfaranden, till exempel i vilken mån skriftliga vittnesattester används. Ett annat advokatämne är ”Advokatyrkets kommersialisering”.

Johan Hirschfeldt tycker att de nordiska mötena är en trevlig mötesform, där man träffar kolleger från grannländerna, och en lärorik, allsidig och inspirerande form för studier.

– Vi satsar ganska mycket på att försöka få med unga deltagare. Deltagaravgiften är lägre för yngre, och det finns särskilda stipendieprogram för yngre domare.

Johan Hirschfeldt påminner om att advokater kan tillgodoräkna sig juristmötets innehåll för att uppfylla kravet på professionell vidareutbildning.

Att upprätthålla en nordisk kontakt jurister emellan är värdefullt och viktigt, menar Johan Hirschfeldt.

– Det är något visst med nordiska möten – vi kommer varandra närmare än på andra internationella konferenser, säger han.

Vid de nordiska juristmötena är det en speciell tradition att jurister i värdlandet, om de vill, kan bjuda in nordiska deltagare på middag i hemmet.

– Det är klart att jag kommer att bjuda på middag! säger Johan Hirschfeldt. Det är framför allt ordförandena i de andra ländernas lokalstyrelser jag vill se hemma. Det är ett sätt att upprätthålla kontakten med nordiska vänner som man har fått i de här sammanhangen. Men detta är inte alls något krav. Det äger också rum olika större sociala arrangemang under mötet.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post