En modernare rättegång: Advokatsamfundet välkomnar översyn

Efter tre år ska nu processreformen En modernare rättegång ses över. Advokatsamfundet, som kritiserat delar av reformen, är positiv till regeringens beslut.

I mitten av september meddelade justitieminister Bestrice Ask att det blir en översyn av processreformen En modernare rättgång, EMR. Reformen, som genomfördes år 2008, innebär bland annat att alla förhör i tingsrätten filmas, för att sedan spelas upp i hovrätten. Syftet är bland annat att hovrätterna i större utsträckning ska grunda sin prövning på samma material som tingsrätterna.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg välkomnar regeringens initiativ. Advokatsamfundet är positivt till många delar med EMR, men har också pekat på problem med reformen. Bland annat har hovrätterna, enligt Advokatsamfundet, varit alltför restriktiva med att tillåta omförhör, vilket kan äventyra rättssäkerheten för de tilltalade. Advokatsamfundet efterlyste därför i ett brev till Justitiedepartementet redan 2009 en översyn av EMR.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 28 september 2012.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 7/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post