Nordiska juristmötet: Integritet på Internet

Behövs det juridiska särregler för möjligheten att sprida uppgifter om sig själv och andra?

Det var ämnet för den diskussion om integritetsskydd på Internet som inleddes av referenten Ragna Aarli, førsteamanuensis (universitetslektor) vid universitetet i Bergen.

Aarli hävdade att det inte går att finna någon juridisk grund för rätten till anonymitet på Internet och hävdade att framväxten av sociala medier kräver revidering av särreglerna för placeringen av ansvaret för olagliga yttranden. Den norska Medieansvarskommittén har diskuterat om det straffrättsliga redaktörsansvaret i norsk rätt bör upphävas eller revideras för att bli teknikneutralt – eller om ensamansvar enligt svensk modell borde införas.

IT-debattören Nicklas Lundblad, verksam vid sökmotorföretaget Google, trodde inte att materiella särregler för integritetsskydd på Internet behövs. Han menade att vi bör ha skada och effekt som utgångspunkter för allt skydd för personuppgifter och integritet, och inte bry oss om den tekniska utformningen. Lundblad betonade att det finns många fall där rätten till anonymitet på Internet är enormt viktig, till exempel för att dissidenter ska kunna uttrycka sig utan risk för sanktioner från odemokratiska regimer. Det gäller på samma sätt också rätten att ta del av information anonymt.

Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, ansåg att det inte är så svårt att hitta en rättslig grund för kravet på anonymitet på Internet:

– I skyddet för yttrandefriheten finns rätten att yttra sig utan att säga vem man är, sa Bull.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post