Nordiska juristmötet: Omprövning eller överprövning?

Ska prövningen i andra instans vara en omprövning, där överrätten kan göra en fullständig prövning av alla målets aspekter, eller en överprövning, där överrätten bara kontrollerar förstainstansens avgörande?

Referenten vid diskussionen om andrainstansprövningen, professor Sigurður Tómas Magnússon vid Reykjavíks universitet, hade noga kartlagt andrainstanserna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Han redovisade statistik över hur många mål per invånare som kommer in till domstolarna, hur många mål som överklagas och hur många som avgörs, hur många domare överrätterna har, och hur många mål en överrättsdomare deltar i per år i de olika länderna. Han jämförde också reglerna för andrainstansprövning. De skiljer sig åt ganska kraftigt mellan de nordiska länderna, som har olika begränsningar för överklagande till andra instans och mycket olika regler för bevisupptagningen i överrätt.

I Norge tas bevisningen upp på nytt, utan möjlighet att undersöka vad som sades i första instans. Den svenska metoden att ta upp förhör på video fann han tidskrävande och dyr, men inte felfri.

– Domarna kan bara se svettpärlorna på dem som hörs, men de kan inte känna lukten, sade Sigurður Tómas.

Lagmann Eirik Akerlie, avdelningsordförande i Norges största överrätt Borgarting lagmannsrett i Oslo, konstaterade att Sverige har gått längst i fråga om att endast överpröva förstainstansens avgörande. Men Akerlie menade att prövningen i andra instans är ett medel för att säkerställa materiellt riktiga avgöranden, både i brottmål och tvistemål. För att uppnå det målet borde prövningen vara en fullständig ny prövning.

K-G Ekeberg, tf. hovrättspresident i Hovrätten för Nedre Norrland, anslöt sig helt och hållet till systemet med överprövning och menade att granskningsfunktionen är den viktigaste i andra instans.

Førstelagmann Arild O. Eidesen vid Hålogaland lagmannsrett i Tromsø menade att man måste kunna dokumentera vad som har hänt i första instans.

– Där ligger vi många år efter våra nordiska kolleger, sade Eidesen.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post