Ny litteratur i urval

Tryckår: 2011 om inte annat anges.

Dahlberg, Mattias: Ränta eller kapitalvinst : grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital (Iustus. 785 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala ; 118)

Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll/red.: Thomas Erhag, Titti Mattsson, Therese Bäckman (Stockholm : Santérus. 509 s.)

Författningar i statsrätt/Wiweka Warnling-Nerep et al. (5 uppl. Norstedts juridik. 194 s.)

Grauers, Per Henning: Fastighetsmäklaren : en vägledning/Per Henning Grauers, Mats Rosén, Lars Tegelberg (4 uppl. Norstedts juridik. 340 s.)

Hellner, Jan: Speciell avtalsrätt II : Kontraktsrätt. H. 2, Allmänna ämnen / Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson (5 uppl. Norstedts juridik. 295 s.)

Internationell verkställighet (Sundbyberg : Kronofogden. 466 s.)

Iseskog, Tommy: Lavallagstiftningen : kollektivavtal och fackliga stridsåtgärder vid utstationering (Studentlitteratur. 107 s.)

Kjølbro, Jon Fridrik: Den Europæiske menneskerettighedskonvention : for praktikere (3. udg. København : Jurist-og Økonomforbundet, 2010. 1 084 s.)

Larsson, Nils: Upplåtelser för ledningar i praktiken/Nils Larsson, Stieg Synnergren (Norstedts juridik. 161 s.)

Mattsson, Nancy: PBL 2010 : en handbok om nya PBL och samhällsbyggande/Nancy Mattsson, Carl-Gustaf Hagander (Stockholm : Svensk byggtjänst. 212 s.)

Mellqvist, Mikael: Fordran & skuld/Mikael Mellqvist, Ingemar Persson (9 uppl. Iustus. 310 s.)

Mellqvist, Mikael: Obeståndsrätten : en introduktion (6 uppl. Norstedts juridik. 163 s.)

Pelin, Lars: Internationell skatterätt : i ett svenskt perspektiv (5 uppl. Studentlitteratur. 168 s.)

Sjöstedt, Daniel: God man och förvaltare : en handbok/Daniel Sjöstedt, Peter Sporrstedt (Studentlitteratur. 226 s.)

Stiftelser, ideella föreningar, trossamfund : regelsamling 2011 (8 uppl. Stockholm : Far Akademi. 694 s.)

Söderberg, Jan: Att upphandla byggprojekt (6 uppl. Studentlitteratur. 338 s.)

Wickström, Anita: Familjerätten : en introduktion/Anita Wickström, Unto Komujärvi (3 uppl. Norstedts juridik. 209 s.)

Öman, Sören: Personuppgiftslagen : en kommentar/Sören Öman, Hans-Olof Lindblom (4 uppl. Norstedts juridik. 722 s. Norstedts gula bibliotek)

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post