Särskilda företrädare inte hämtningsansvariga

Det har varit oklart vilket ansvar advokater har som särskild företrädare för barn, när det gäller hämtning till förhör. Nu har Riksåklagaren klargjort saken.

Tidigare fanns en otydlig formulering i Riksåklagarens mall för ansökan om förordnande av särskild företrädare för barn. Formuleringen har lett till omfattande missförstånd. Bland annat har flera advokater uppgivit att domstolarna vid förfrågningar om uppdrag som särskild företrädare har krävt att advokaten ska hämta barnet.

Riksåklagaren har förklarat att avsikten aldrig har varit att den särskilde företrädaren skulle vara skyldig att personligen hämta barnet till förhör. Formuleringen syftade till att påminna om den särskilde företrädarens ansvar för att fatta nödvändiga beslut om hur barnet ska inställas till förhör, läkarundersökning eller andra utredningsåtgärder.

Efter att Advokatsamfundet påpekade saken har Riksåklagaren ändrat lydelsen i mallen.

 

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post