Nr 9 2011 Årgång 77

Kvinnan bakom brottet

Allt fler kvinnor misstänks för brott. Samtidigt skildrar medierna upprört en helt ny typ av kvinnliga förövare, unga flickor som hotar, rånar och slåss i gäng, enligt manligt mönster. Det tycks som att kvinnorna håller på att ge sig in på en av samhällets allra mest mansdominerade arenor: den kriminella världen.

Men vad ligger egentligen bakom siffrorna och rubrikerna? Är det en kvinnlig brottsvåg vi ser? Experterna ger ett oväntat svar.

Läs mer!

Nummer 9 2011 som pdf

Tidskriften Advokaten får ny annonssäljare

Patrik Asp ansvarar från och med årsskiftet för annonsförsäljningen i tidskriften Advokaten och på tidningens hemsida.

Läs mer »

Om ett intensivt och lyckosamt år

Anne Ramberg skriver om hur Advokatsamfundet utvecklats.

Läs mer »

Nöjda deltagare på Advokatdagarna

De första Advokatdagarna i oktober var mycket uppskattade, visar utvärderingen. Bredden och kontaktmöjligheterna var två saker som särskilt uppskattades.

Läs mer »

Vem skall svara för farlighetsbedömningar av narkotika i fortsättningen?

En aktuell dom i Högsta domstolen gör att farligheten hos enskilda narkotika skall anses vara en bevisfråga, inte en prejudikatsfråga. Det skapar ett osäkert läge, då frågan saknar administrativt, ... Läs mer »

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post