MR-dagarna: Sverigedemokraternas påverkan på migrationspolitiken

Sverigedemokraternas första tid i riksdagen har inneburit en slags normaliseringsprocess. Partiet uppfattas inte som lika främmande och avvikande längre.

Under rubriken Sverigedemokraterna i riksdagen – hur har det påverkat migrationspolitiken? diskuterade bland andra Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen Expo, och Lena Sundström, journalist, under ledning av Anna Wigenmark från Föreningen Ordfront.

Lena Sundström beskrev hur Sverigedemokraternas tid i riksdagen inneburit en slags normaliseringsprocess av att partiet deltar i det politiska livet och av partiets idéer. Sundström menade att Sverigedemokraternas framgång i det senaste riksdagsvalet är en del i en pågående europeisk utveckling.

Daniel Poohl menade att det finns ett grundläggande problem med många debatter där det ofta handlar om att markera sitt starka avståndstagande till sverigedemokraternas människosyn. Det blir ett standardargument för många politiker att säga att ”vi delar inte Sverigedemokraternas människosyn”.

– Men det är aldrig någon som förklarar skillnaden mellan Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas människosyn. Jag vet inte om det är så fruktansvärt stor skillnad om jag ska vara helt ärlig. Sverigedemokraterna är bara beredda att gå längre och dra mer radikala slutsatser. Och det är där skillnaden ligger, hur man är beredd att behandla människor, sa Poohl och fortsatte:

–Men alla partier är fast i samma grundtanke; att vi har ett Sverige som består av svenskar och så har vi invandrare, som förvisso bor i Sverige, men de ska på något sätt införlivas i den svenska samhällskroppen.

Poohl efterlyste en vision av det nya Sverige och ett nytt sätt att se på Sverige där man skapar en ny gemenskap och samhörighet.

Medierna har en mycket stor betydelse för hur sverigedemokraternas inflytande kommer att utvecklas menade Lena Sundström. Daniel Poohl konstaterade att det är märkligt att det genomorganiserade Sverige saknar en folklig antirasistisk rörelse, i stället anses det ofta vara medierna som ska bedriva arbetet med att bemöta och granska sverigedemokraterna. 

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post