Planerad ny lag tillåter ”försvinnanden”

Internationella människorättsorganisationer slår nu larm om en planerad ändring i Kinas brottmålsprocesslag. Lagförslaget är tänkt att antas i mars 2012.

Den nya regeln i processlagen ger brottsbekämpande myndigheter rätt att hålla personer som misstänks för terrorism, allvarlig korruption eller brott mot statens säkerhet frihetsberövade på okänd ort. Myndigheterna ska inte heller vara skyldiga att underrätta den fängslades anhöriga eller advokat, om detta riskerar att skada brottsutredningen.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post