Nr 1 2012 Årgång 78

Rättshjälpen

Rättshjälpen ska vara det yttersta skyddsnätet i rättsfrågor, och en garant för allas rättstillgänglighet. Men nu signalerar både advokater och företrädare för myndigheter i rättsväsendet att rättshjälpssystemet är i otakt med tiden. En allt för låg inkomstgräns, kombinerad med hårda villkor och undantag i rättsskyddsförsäkringarna, ställer allt fler utan rättsligt bistånd när de hamnar i tvist.

Läs mer!

Nr 1 2012 som PDF

Om rättsväsendets ansvar

Flera händelser under det gångna året avslöjar inte bara enskilda misstag, utan också allvarliga systemfel i rättsväsendet, skriver generalsekreterare Anne Ramberg.

Läs mer »

Antalet anmälningar mot advokater fortsätter sjunka

Antalet advokater och biträdande jurister ökar kraftigt, samtidigt som antalet anmälningar fortsätter att minska.

Läs mer »

Ödmjuk pristagare tog emot utmärkelse

Den 29 november 2011 delades Stockholm Human Rights Award ut för tredje gången. Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar vid en ceremoni på Advokatsamfundet i Stockholm.

Läs mer »

Brister i miljöprocessen gällande havsbaserade vindkraftverk

Det pågår en omfattande utbyggnad av vindkraften i Sverige, inte minst den havsbaserade vindkraften. Många intressen berörs vid de mycket stora projekten.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post