Nytt supplement till Advokatetik ges ut

Disciplinnämndens mångårige ordförande Claes Peyron fortsätter oförtrutet att följa utvecklingen av god advokatsed. Till julen 2011 kom hans supplement till boken Advokatetik ut.

Advokatsamfundet gav ut Claes Peyrons bok Advokatetik år 2010. Där hade han sammanställt och analyserat disciplinnämndens praxis från sin tid som ordförande i nämnden 1992–2008, utifrån sin egen grundliga genomläsning av nämndens alla avgöranden under perioden.

Sedan dess har Claes Peyron ägnat sig åt att gå igenom alla disciplinnämndens avgöranden från tiden efter det att han avgick som nämndens ordförande 2008 till och med slutet av år 2010. Resultatet har han sammanställt i form av ett supplement till boken Advokatetik.

I supplementet har Claes Peyron ägnat särskilt intresse åt ämnen där han har uppfattat att det har skett nyheter på advokatetikens område: i form av nya etiska regler för advokatverksamheten, till exempel i fråga om kravet på fortbildning, eller i form av tendenser till vidareutveckling av nämndens praxis i nya riktningar jämfört med tidigare avgöranden.

Supplementet har skickats till alla advokater och biträdande jurister, liksom tidigare boken Advokatetik. 

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post