Ödmjuk pristagare tog emot utmärkelse

Den 29 november 2011 delades Stockholm Human Rights Award ut för tredje gången. Aryeh Neier tog emot priset på sina egna och George Soros vägnar vid en ceremoni på Advokatsamfundet i Stockholm.

Ett 60-tal inbjudna gäster från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten deltog vid prisceremonin. Advokat Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium (ILAC), riktade sig särskilt till Neier:

– Er livslånga hängivenhet till ett banbrytande arbete för mänskliga rättigheter gör er enastående väl lämpad att ta emot utmärkelsen.

Mark Ellis, executive director för International Bar Association, reflekterade:

– I alla världens hörn i dag märker man den inverkan och den framgång som Open Society har haft på kort tid, och det beror på det ledarskap som George Soros och Aryeh Neier har utövat.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg överlämnade utmärkelsen till Aryeh Neier. Hon framhöll pristagarnas roll som globala ledare i arbetet för att göra regeringar öppna och ansvarsskyldiga gentemot medborgarna.

– Behovet av stöd till etablerandet av demokrati var själva ursprunget till att George Soros grundade Open Society Foundations 1984. Målet var att hjälpa länder att övergå från kommunism till demokrati, förklarade Anne Ramberg, som berättade att stiftelserna har skänkt mer än 8 miljarder US-dollar för att stärka rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter.

Anne Ramberg beskrev George Soros insatser för ett öppet samhälle. Så vände hon sig till pristagaren Aryeh Neier och sammanfattade hans mångåriga arbete för mänskliga rättigheter.

Sedan Aryeh Neier hade tagit emot utmärkelsen höll han en föreläsning om ämnet Människorättsrörelsen som en faktor i världshändelserna. Neier beskrev hur människorättsrörelsen påverkade världshändelserna i skuggan av kalla kriget och hur utvecklingen fortsatte under 1970- till 1990-talen med stora förändringar i Latinamerika, Asien, Sydafrika och i Sovjetblocket. Han menade att människorättsrörelsen fortfarande är en faktor i världshändelserna.

På Anne Rambergs fråga vilka som är de största hoten mot mänskliga rättigheter i dag svarade Aryeh Neier utan tvekan:

– Det största hotet är Kina!

Han förklarade att Kina inte bara begränsar de mänskliga rättigheterna inom landet, utan också inverkar på andra stater runtom i världen. En del i Kinas utrikespolitik är att erbjuda andra länder handelssamarbete utan att ställa krav på demokrati och mänskliga rättigheter – i motsats till demokratiska västländer.

På en fråga från ambassadör Jan Eliasson om de mänskliga rättigheternas universalitet är hotad svarade Neier:

– Jag är en förespråkare för medborgerliga och politiska rättigheter och tror inte nödvändigtvis på ekonomiska och sociala rättigheter.

Han förklarade att han förfäktar ekonomisk rättvisa och jämnare fördelning av resurser. Men han ansåg att man kommer in på kompromisser när man ger sig in på ekonomiska och sociala rättigheter.

– Rättigheter ska övertrumfa alla andra angelägenheter, och ska inte vara föremål för förhandlingar!

Open Society Foundations
Aryeh Neier är president för stiftelserna Open Society Foundations. George Soros är grundare av och ordförande i stiftelserna. Stiftelsernas syfte är att finansiera och understödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter i länder under övergång från totalitära styrelseskick. Open Society Foundations är i dag verksamma i mer än 70 länder.

Stockholm Human Rights Award
Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Aryeh Neier
Aryeh Neier föddes 1937 i Berlin. Familjen lämnade Nazityskland och tog sig först till England, och sedan vidare till USA då han var tio år. Aryeh Neier är president för Open Society Foundations. Innan han började arbeta för denna organisation 1993 var han under tolv år generalsekreterare för Human Rights Watch, som han var med om att grunda 1978. Dessförinnan arbetade han under 15 år för American Civil Liberties Union (ACLU), under de åtta sista åren som verkställande direktör för organisationen. Han efterträds som president för Open Society Foundations i år av Harvard-professorn Christopher Stone.

George Soros
George Soros, som föddes 1930 i Budapest, skapade för över 30 år sedan Open Society Foundations. Soros blev känd för sina stora valutaspekulationer som ibland kom att påverka kursutvecklingen. 1992 spekulerade han i att den svenska kronan var övervärderad; det slutade för Sveriges del i en finanskris. Soros är en varm förespråkare av marknadsekonomi och demokrati.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post