Nr 2 2012 Årgång 78

Advokater och sociala medier

Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+ och många, många fler. På bara några år har de sociala medierna vuxit som svampar ur jorden och förändrat både det mediala landskapet och villkoren för marknadsföring. I advokatkåren är meningarna delade om hur användbara de nya kanalerna egentligen är. Men oavsett om man har ett Twitterkonto eller inte får alla som syns i offentligheten i dag räkna med att diskuteras, kommenteras och bedömas i en lång rad forum på nätet. Och advokaternas konkurrenter är redan där.

Läs mer!

Nr 2 2012 som pdf

Sociala medier i demokratins tjänst

Generalsekreterare Anne Ramberg skriver om ett antal debatter där de sociala medierna bidragit till debatten.

Läs mer »

Nämndemännen: Tunga remissinstanser vill se över systemet

Debatten om nämndemännens roll i svenska domstolar har tagit ordentlig fart under vintern. Nu undersöker Justitiedepartementet behovet av en reform. Och rättsväsendets tunga aktörer efterlyser ... Läs mer »

Fortfarande stor okunnighet om mänskliga rättigheter

Peter Nobel har ägnat en stor del av sitt liv åt att arbeta för mänskliga rättigheter. Ämnet engagerar honom fortfarande i högsta grad. Och den förre advokaten som blev världens förste diskrimineri ... Läs mer »

Rätten att välja advokat

I en replik till advokat Hans Bredberg skriver hovrättsrådet Christer Ranch om sin syn på rätten att få välja advokat. Ranch har bland annat reagerat på Bredbergs beskrivning av dennes kolleger och ... Läs mer »

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post