Nr 3 2012 Årgång 78

Pro bono: Advokater i det godas tjänst

Intresse för pro bono-arbete, ideellt, samhällsnyttigt arbete, ökar starkt i advokatkåren, inte minst bland de unga. Många advokatbyråer har under de senaste åren dragit igång samarbete med olika ideella organisationer, eller startat egna pro bono-projekt. Erfarenheterna är positiva, och många talar om att advokatrollen stärks och fördjupas av samhällsengagemanget.

Läs mer!

Några tankar om advokatyrket
 och Advokatsamfundet

Ett starkt och enat advokatsamfund behövs fortfarande – men också enskilda advokater behöver göra sig hörda i samhällsdebatten, skriver generalsekreteraren.

Läs mer »

Timkostnadsnormen: Statskontorets förslag får kritik

Den nuvarande beräkningsmodellen för ersättning till rättsliga biträden bör överges. Samtidigt ska dagens nivå användas som grund för framtida beräkningar av ersättning till rättsliga biträden, för ... Läs mer »

Terroristjakten som spårade ur

I oktober 2010 var ett terrorattentat nära att inträffa i Göteborg. Åtminstone var polisen övertygad om det. En omfattande insats drogs igång mot de misstänkta terroristerna. Men allt blev fel. De ... Läs mer »

Helst bör nämndemännen avskaffas

Debatten om nämndemännens vara eller icke vara engagerar.
Här ger advokat Fredrik Smedberg sin syn på saken.

Läs mer »
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post