Riksdagen vill ha utökat meddelarskydd

Meddelarskyddet bör utvidgas så att det omfattar privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Det anser riksdagen, som uppmanar regeringen att tillsätta en utredning.

Riksdagen uppmanar regeringen att snabbt tillsätta en utredning om att utvidga meddelarskyddet till att också omfatta privatanställda i offentligt finansierad verksamhet.

Utredningen bör, enligt riksdagen, särskilt belysa efterforsknings- och repressalieför­budet.

Initiativet till utredningen kom i motioner från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som anser att reglerna behöver ses över eftersom allt fler offentligfinansierade verksamheter i dag bedrivs i privat regi. Meddelarskyddet begränsas därmed, eftersom privatanställda inte omfattas av meddelarskyddet på samma sätt som offentliganställda.

Meddelarskyddet innebär att en offentliganställd har rätt att lämna normalt sekretessbelagda uppgifter till medierna utan att riskera straffpåföljd eller repressalier från arbetsgivaren.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post