Disciplinärende

Beslut 2012.

2. Jäv. Ombud i vårdnadstvist och uppdrag som särskild företrädare för barnet. Erinran.

Bakgrund

A förordnades som särskild företrädare för X:s barn efter att misstankar riktats mot X angående våldtäkt. A var samtidigt ombud för barnets mor Y i vårdnadstvist med X.

Anmälan

I anmälan, som inkom till Advokatsamfundet den 22 augusti 2011, riktar X följande anmärkningar mot A. A försatte sig i en jävssituation genom att både företräda barnet och Y. Anklagelsen mot honom lades ner, men Y överklagade beslutet om nedläggning. Samtidigt begärde A såsom ombud för Y att få en ny muntlig förberedelse inför ett interimistiskt beslut om vårdnad med mera. Han förstår inte hur A kunde företräda barnet samtidigt. Y använde sig av pedofilianklagelser som ett vapen i vårdnadstvisten.

Advokatens yttrande

A har i sitt yttrande, daterat den 30 augusti 2011, tillbakavisat samtliga anmärkningar och anfört i huvudsak följande. Efter att polisen genomfört förhör i målet om våldtäkt lades förundersökningen ned. Överprövning av nedläggningsbeslutet begärdes då. Y var övertygad om att något inträffat barnet och enligt Y var det X som utsatt barnet för något. Hans uppfattning är att uppdragen inte var oförenliga med varandra. Utgångspunkten var barnet och dess skydd och han menar att hans uppdrag innebar i båda fallen att barnets situation sattes i centrum. Barnet bodde hos Y och Y hade inga synpunkter på hans uppdrag. Att X anmälde honom till samfundet uppfattade han som att X på alla sätt och vis ville få bort honom från uppdraget för att därigenom försvåra utredningen om vad som egentligen inträffade barnet.

Nämndens bedömning och beslut

Genom att samtidigt inneha uppdrag som särskild företrädare för barnet och företräda barnets mor i vårdnadstvisten har A handlat i strid med god advokatsed.

Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post