Effektiv projektledning är ett viktigt konkurrensmedel

Malin Leffler och Helen Larsson från Roschiers transaktionsteam talade om projektledning som konkurrensmedel och kvalitetssäkringsmekanism vid Advokat i framtidens seminarium den 26 april.

Malin Leffler är delägare på Roschier och Helen Larsson ägnar sig i stor utsträckning åt projektledning.

Vid seminariet presenterade de resultat från en omfattande undersökning, som bland annat visar att advokatbyråernas klienter tycker att effektiv projektledning hör till de mycket viktiga faktorerna när de anlitar advokat. Det innebär att god projektledning är ett viktigt konkurrensmedel för affärsjurister när det gäller att leverera den bästa tjänsten till klienten.

– Det är intressant att se att projektledning kom mycket högre upp på klienternas listor än konkurrenskraftiga arvodesnivåer eller förhandlingsförmåga, sade Helen Larsson.

Dessutom har projektledning en central funktion för att göra det möjligt att driva projekt med god lönsamhet – för både advokatbyrån och klienten.

De två talarna kunde också berätta att många biträdande jurister som intervjuas om sin arbetsmiljö önskar bättre projektledning.

Malin Leffler och Helen Larsson berättade mycket konkret om sina erfarenheter av projektledning i M&A-transaktioner, från både delägarens och projektledarens – den biträdande juristens –  perspektiv.

Med hjälp av checklistor och scheman gav de användbara tips om hur advokatbyrån kan strukturera projektledningen och göra projekten kostnadseffektiva och lönsamma. Inte minst viktigt är att som utgångspunkt kunna identifiera uppdraget och förstå vilka förväntningar klienten har.

För advokatbyrån ska klientens intressen alltid gå först.

Leffler och Larsson ansåg att det är den biträdande juristen som ska ha rollen som projektledare, inte delägaren. Det ultimata projektteamet är skräddarsytt för varje enskilt projekt och ser alltså olika ut från projekt till projekt. För arbetsfördelningen inom projektet måste medarbetarna ha en tydlig kommunikation om roller och ansvar. Genom regelbunden uppföljning och en konkret tidplan säkerställer man att projektet fortsätter att röra sig framåt.

I relationen mellan delägaren och projektledaren är det centralt att vara överens om ambitionsnivån och att kommunicera den till hela teamet.

– Jag gillar projektledare som tar större ansvar och som har tänkt på det som jag borde tänka på, sade Malin Leffler.

Ett sätt att utnyttja byråns resurser mer kostnadseffektivt är att tydligt lyfta fram projektledaren gentemot klienten.

Ett tips från Malin Leffler och Helen Larsson är att använda delat projektledarskap. Det ger klienten ökad flexibilitet och tillgänglighet. Det ger också advokatbyrån ett verktyg för att hantera arbetstoppar och semesterledigheter, och projektledaren får någon att ”bolla” frågor med.

Åhörarna fick ett antal konkreta råd om vad man kan göra om det uppstår problem i teamarbetet, till exempel om någon medarbetare inte presterar som förväntat, om teamets sammansättning måste förändras, om informationsutbytet inte fungerar eller om kostnaderna skenar iväg.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post