Erik tog chansen och lyckades

Svenske Erik Hallengren har gjort något som de flesta jurister knappt vågar drömma om. Han har lyckats med att få jobb på en advokatbyrå i New York.

Men vägen dit har stundtals varit både tuff och krokig.

Erik Hallengren arbetar som associate (motsvarande biträdande jurist) på White & Case LLP i New York. Hans juridiska verksamhetsområde inom firman är Bank Finance vilket för Eriks del innebär juridisk rådgivning till framför allt långivande banker vid finansiering av större företagsförvärv. I fjol avlade Erik sin LL.M.-examen vid Columbia University och därefter skrev han New York Bar Exam (delstaten New Yorks advokatexamen).

– Det var ett riktigt stålbad med tio veckors heltidsstuderande följt av två och en halv dagars examination. I sommar kommer jag tillsammans med tusentals blivande New York-advokater att svära en högtidlig ed inför en domare och slutligen bli antagen som ledamot av New Yorks advokatsamfund, berättar han.

Vägen till arbetet på White & Case har varit krokig och gått via studier och arbete i Lund, Taipei, London och New York. När Erik började läsa juridik var drömmen att arbeta med internationell rätt och internationella relationer som diplomat.

– Samtidigt lockades jag av att arbeta med affärer och att bli advokat, säger han och berättar att efter vikariat på Utrikesdepartementet i Stockholm och praktik på Exportrådet i Taipei ville han försäkra sig om att han fattade ett väl avvägt beslut innan diplomatbanan valdes och följaktligen en eventuell advokatkarriär valdes bort.

– Så, jag nappade på ett erbjudande om sommarjobb på White & Case kontor i London och Stockholm och fick genast blodad tand. Jag insåg snart att jag på en global advokatbyrå skulle kunna kombinera min önskan om att arbeta i en internationell organisation, arbeta med människor från hela världen och samtidigt uppfylla mina advokatdrömmar.

När sedan Eriks fästmö, Nahale Karimi, föreslog att de gemensamt skulle åka till USA och läsa en LL.M. kändes det som ett naturligt steg på vägen i en internationell advokatbana. Nahale Karimi arbetar också på en advokatbyrå i New York.

Vilken är den största skillnaden med att arbeta i USA jämfört med Sverige?

– Det är en fråga med flera dimensioner. Den största skillnaden är nog inte arbetet i sig, vilket är ganska likt, utan snarare advokatens roll i samhället och den nationella advokatkulturen, säger Erik som tror att advokatrollen i ett land formas av flera olika faktorer: från rättshistoria och juristkultur till juridisk utbildning och advokatkårens uppbyggnad och regelverk. Till att börja med är utbildningen vid amerikanska law schools väldigt annorlunda jämfört med vid svenska juridiska fakulteter. Medan man i Sverige har en stark slagsida mot en domarorienterad utbildning där man lär studenterna vad lagen stadgar, så försöker man i USA få studenterna att själva argumentera för vad lagen bör stadga och varför.

– Det är överlag en mer intellektuellt stimulerande miljö på en amerikansk law school där nya och gamla idéer ständigt möts och bryts mot varandra och där rättsfilosofi och juridisk metod tillåts samexistera, säger han och tillägger att en annan viktig förklaring till hur annorlunda advokatrollen är i USA är att landet är en statsbildning byggd på juridiska principer som genomsyrar hela rättsordningen, samhället och medborgarnas relation till varandra och till staten.

– Advokater fyller en samhällsbärande funktion här, konstaterar Erik. För att förstå hur viktiga advokater är i USA är det bara att se till hur många amerikanska presidenter, senatorer och andra beslutsfattare som är advokater, hur konstitutionell diskurs genomsyrar samhällsdebatten och vilken roll den federala Högsta domstolen spelar.

En annan intressant skillnad, som Erik noterat, är advokatens roll i ett samhälle utan omfattande välfärdsstat:

– Jag lägger en stor del av min tid här på så kallat pro bono-arbete. Som advokat på en stor advokatbyrå förväntas och uppmanas man lägga många timmars arbete varje månad på att hjälpa privatpersoner, organisationer och institutioner med kostnadsfri juridisk rådgivning.

Med kontor över stora delar av världen och advokater av många olika nationaliteter har Eriks byrå en unik möjlighet att bidra på ett globalt plan. Bland annat arbetar man med att bygga upp rättsstater i utvecklingsländer genom utbildning av advokater, domare och politiska beslutsfattare, men också med konkreta rättsprocesser där de företräder mindre bemedlade privatpersoner och ideella organisationer.

– Det är en mycket givande verksamhet som jag tycker att advokatrollen i Sverige också borde inkludera i högre utsträckning, säger han.

Hur reagerar dina klienter och kolleger på att du är från Sverige?

– Med stor uppskattning! Många amerikaner har en väldigt positiv syn på Sverige, av många olika skäl. Självklart finns det saker som amerikanerna har svårt att förstå, till exempel varför jag har tio paket med Zoégas Skånerost och en kaffebryggare inne på mitt kontor. Men, när man lyckats få en stressad New York-advokat att sitta ner i fem minuter för en fika med en riktig kopp kaffe, då blir man glad som svensk.

Den roligaste responsen Erik fått på sin svenskhet var när en advokat från Florida fick höra att han var svensk och genast ville tala om Gustav II Adolfs roll i europeisk historia.

– Som svensk tror jag ofta man har en hel del fördomar mot amerikaner, men vi glömmer lätt att de har en majoritet av världens främsta universitet här. Det märks.

Att leva och arbeta i USA är oerhört stimulerande, men stundtals ganska påfrestande. Första halvåret på Columbia innebar en väldigt stor omställning.

– Varken min fästmö eller jag var riktigt beredd på hur stor insats som krävdes för att hänga med i studierna, än mindre på vad som krävdes för att hänga med i stadens höga tempo.

New York är en fantastisk smältdegel av olika kulturer, attityder, livsstilar och levnadsöden – här finns allt för alla.

– Det stämmer verkligen att staden aldrig sover, i alla fall inte för de som är nyinflyttade och inte vant sig vid att väckas av stadens larm ett par gånger i timmen. Staden har så stort nöjes- och kulturutbud att det skulle kunna vara ett heltidsjobb bara att bo här, säger Erik och tillägger:

– Om man ska jobba på en stor advokatbyrå och samtidigt hänga med i allt som händer är det klart att man får tumma lite på sömnen ibland.

När det gäller framtiden planerar Erik och hans fästmö arbeta ytterligare ett par år i New York.

Vilket råd har du att ge till en ung jurist som funderar på att göra något liknande?

– Ta tillvara de möjligheter som bjuds! Som svensk jurist får man ofta höra hur nationellt bunden man är, men jag håller inte med. De gränser folk upplever har de ofta satt upp själva för att de inte tror att det går. Jag rekommenderar verkligen alla kolleger i Sverige att läsa en LL.M. utomlands, gärna på en klassisk amerikansk law school. Även om det inte garanterat leder till ett utlandsjobb så är det en erfarenhet som kommer berika ens liv för alltid och som definitivt gör en till en bättre – och gladare – advokat. 

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post