HD-domar pekar mot ny skadeståndspraxis

HD höjde i april skadestånden rejält i två fall av långa handläggningstider i domstolarna. Frågan är om domarna nu banar väg för högre skadestånd.

De båda domarna diskuterades vid ett välbesökt seminarium på Mannheimer Swartling advokatbyrå i maj. Bakom arrangemanget stod, förutom advokatbyrån, Centrum för rättvisa, som drev de båda målen i domstol.

Den ena domen, i det så kallade filmföretagarmålet, gäller en man som fick vänta i över fyra år på det tillstånd som krävdes för att han skulle kunna starta ett planerat filmföretag. Över tre år av den tiden låg ärendet i Regeringsrätten, innan denna avslog polisens begäran om prövningstillstånd och filmföretagaren kunde få sitt tillstånd av polisen.

Filmföretagaren beviljades 10 000 kronor i ersättning för väntetiden av JK, ett belopp som hovrätten fördubblade efter överklagande. HD fastställde sedan hovrättens belopp, alltså 20 000 kronor.

Den andra domen rör två bilskoleföretagare som hamnat i tvist med varandra. Efter mer än fem års väntan på en huvudförhandling i tingsrätten fick de båda företagarna nog och löste själva tvisten.

JK beviljade de båda 25 000 kronor var för den långsamma handläggningen, men bilskoleföretagarna överklagade detta med stöd av Centrum för rättvisa. Tingsrätten fördubblade skadestånden, men hovrätten sänkte igen till 30 000 kronor. Högsta domstolen stannade till slut för 40 000 respektive 45 000 kronor till de både företagarna.

Enligt Centrum för rättvisas vd Clarence Crafoord, som företrädde företagarna i de båda målen, innebär domarna en förändring av HD:s praxis vid skadestånd för långsam handläggning. Hans åsikt delades av rådmannen Anna Erman, sekreterare i Utredningen om det allmännas ansvar enligt Europakonventionen, som också medverkade vid seminariet. Enligt Erman kunde avgörandena ha avgjorts i plenum med tanke på att domstolen nu höjde beloppen i förhållande till tidigare avgöranden.

– HD borde ha resonerat mer kring varför skadeståndet skulle vara högre den här gången, menade hon också.

HD skriver i de båda domarna om att det ska finnas ett ”säkerhetsavstånd” till vad som ska anses utgöra ett konventionsbrott. Det räcker alltså inte att bara precis leva upp till Europakonventionens regler, konstaterade Clarence Crafoord, som också gladdes över HD:s skrivningar om att enskilda inte ska behöva riskera stora rättegångskostnader när de driver ett ärende mot staten.

Högsta domstolens domar i målen nr T 5858-10 och T 7430-10

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post