Lanny Breuer talade om USA:s korruptionsbekämpning

USA:s mutlagstiftning var temat för Advokatsamfundets kvalificerade seminarium om ekonomisk brottslighet och internationell korruption den 21 maj.

Lanny A. Breuer, chef för det amerikanska justitiedepartementets avdelning för straffrätt (assistant attorney general), var inledningstalare. Breuer talade särskilt om hur USA tillämpar lagen mot korruption riktad till tjänstemän i andra länder (foreign corrupt practices act) och hur den påverkar företag utanför USA.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg inledde seminariet tillsammans med USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski. Tomas Nilsson, Advokatsamfundets förre ordförande, redogjorde för innehållet i den svenska mutbrottslagstiftningen, inklusive de nya regler som träder i kraft den 1 juli.

I seminariet deltog många kunniga företrädare för advokatkåren och från amerikanska ambassaden, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Justitiedepartementet, domstolsväsendet, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, andra myndigheter och organisationer, näringslivet och universitetsvärlden.

Under den följande diskussionen kunde bland andra Högsta domstolens förre ordförande Bo Svensson, som var särskild utredare i Utredningen om mutor och har utarbetat förslaget till den nya mutbrottslagstiftningen, ge sin syn på domstolarnas tillämpning av regelverket i Sverige.

Foreign corrupt practices act (FDPA) antogs redan 1977 och ändrades 1998 för att genomföra OECD:s konventioner mot mutor i amerikansk lag. FCPA förbjuder företag och privatpersoner i USA att erbjuda eller betala något av värde till utländska tjänstemän eller politiska partier för att få dem att bryta mot sin plikt eller för att säkra en otillbörlig fördel för affärsändamål. FCPA:s regler mot mutor har ett vitt tillämpningsområde och förbjuder mutor till alla som arbetar för utländska allmänna institutioner och företag.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post