Nordiskt–baltiskt presidiemöte hos Sveriges advokatsamfund

Den 25 maj träffades presidierna i de nordiska och baltiska advokatsamfunden för överläggningar hos Sveriges advokatsamfund i Stockholm.

I mötet deltog presidierna i advokatsamfunden i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige.

Programmet inleddes med att deltagarna gick igenom rapporter om utvecklingen av advokatväsendet och om rättsutvecklingen i de olika länderna. Den fortsatta dagen ägnades åt diskussioner bland annat om följande ämnen:

  • Gryningsräder och straffprocessuella tvångsmedel på advokatkontor.
  • Försvarare mot åklagare – risk för oönskad polarisering?
  • Att försvara extremistiska massmördare – hur upprätt­håller man sin professionella roll mot klienten, rätten och medierna?
  • Advokatkårens specialisering.
  • Advokatsamfunden – demokrati, engagemang och insyn.
Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post