Notiser världen

EU intensifierar arbetet med insolvensförordning

EU-kommissionen intensifierar arbetet med en översyn av insolvensförordningen. Advokat Niklas Körling har blivit utsedd som en av ett tjugotal medlemmar i Group of Private Experts on Cross-Border Insolvency som under året håller fem möten i Bryssel för att behandla möjliga förändringar av Insolvensförordningen. Viktiga frågor som kommer att behandlas är COMI samt samordning av insolvensförfaranden för koncerner. Arbetet kommer att genomföras skyndsamt då målsättningen är att redan senare under året ha översynen klar.

Ekonomipristagare inleder IBA-konferens

Årets stora konferens med International Bar Association, IBA, inleds av professor Joseph E. Stiglitz, mottagare av Riksbankens stora pris till Alfred Nobels minne och tidigare ordförande för Världsbanken.

Professor Stiglitz forskning har främst inriktats på att förklara brister i marknaders sätt att fungera och hur väl valda åtgärder från staten kan förbättra funktionssättet.

IBA:s konferens hålls i Dublin den 30 september – 5 oktober.

Mer information och anmälan på IBA:s webbplats, www.ibanet.org.

Mänskliga rättigheter 2011

De mänskliga rättigheterna både förstärktes och försvagades i världen under förra året. Det visar Amnesty Internationals årsrapport, som tar upp läget för mänskliga rättigheter i 155 länder.

På minussidan finns bland annat ett fortsatt hårt förtryck i Iran och myndigheternas hårda agerande mot demonstranter i Mellanöstern och Nordafrika. Även Sverige får kritik i årsrapporten, bland annat för tvångsavvisningar till Eritrea och Irak och behandlingen av asylsökande romer.

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post