Nr 7 2012 Årgång 78

Politik & juridik – en sällsam dans

Internationaliseringen, EU-medlemskapet och ett ökande fokus på mänskliga rättigheter har gett juridiken och domstolarna en viktigare roll i samhället. Förändringen innebär enligt många ett bättre skydd mot integritetskränkningar och övergrepp från statens sida. Men samtidigt har den lett till att fler politiskt känsliga beslut fattas av personer som inte är folkvalda. Politik och juridik glider in i varandra i en sällsam dans, och nya konfliktytor uppstår.
Läs mer.

Nr 7 2012 som pdf

För riskkapitalister 
bevare advokatbyråerna!

Externt ägande i advokatbyråer riskerar att hota kärnvärden som oberoende, klientlojalitet och sekretess, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Läs mer »

Advokater får vägledning om tystnadsplikten

Tystnadsplikten är ett av advokatyrkets kärnvärden. Men med ny teknik och förändringar i samhället kan det ibland vara svårt att veta vad som gäller i konkreta situationer. En skrift från samfundet ... Läs mer »

25 ouppklarade mord kan lösas

Det finns åtminstone 25 ouppklarade mord som borde gå att lösa. Den slutsatsen kommer professor Leif GW Persson fram till i den stora granskning som han lett av 430 fall av dödligt våld under tidsp ... Läs mer »

Om vikten av att rättsväsendets företrädare har en lämplig grad av öppenhet

Justitierådet Kerstin Calissendorff ger här sin syn på mediernas agerande i samband med kronofogdemyndighetens exekutiva försäljning av en fastighet på Lidingö ägd av Ryska federationen. Hon riktar ... Läs mer »

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 4/2016, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post