Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatetik

Advokaters verksamhet styrs av en rad lagar och regler. Lagreglerna finns framför allt i rättegångsbalken. I rättegångsbalken finns också bestämmelsen om att advokat är den som är ledamot av Advokatsamfundet.

De grundläggande etiska reglerna för advokater i Sverige finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed och i kommentaren till de vägledande reglerna. Regler om advokaters yrkesplikter finns också i samfundets stadgar. Advokatsamfundets disciplinnämnd klargör ramarna för god advokatsed genom sina avgöranden. Dessutom gör samfundets styrelse ibland vägledande uttalanden i aktuella etiska frågor.

Här har vi samlat information och dokument som rör advokatetiken. Sök i vänstermenyn för att hitta det du letar efter.