Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Boken Advokatetik. En praxisgenomgång (Claes Peyron)

Boken Advokatetik. En praxisgenomgång är skriven av Claes Peyron, mångårig ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokat Claes Peyron var ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd åren 1992–2008. Dessförinnan deltog han under tio år i besluten om disciplinärenden i Advokatsamfundets styrelse.

Under arbetet med boken Advokatetik gick Claes Peyron igenom alla disciplinnämndens beslut från de sexton år han var nämndens ordförande. Bland dem valde han ut 1 500 beslut som belyser advokatetiska principer. De besluten från disciplinnämndens praxis refereras och analyseras i boken.

Advokatetik kom ut 2010.

År 2011 sammanställde Claes Peyron ett supplement till Advokatetik, som bygger på hans genomgång av disciplinnämndens avgöranden 2008–2010.

Här kan du ladda ner Advokatetik i sin helhet och supplementet som PDF-dokument. Boken och supplementet kan också beställas i tryckt version via sidan Advokatsamfundets publikationer.

Advokatetik – en praxisgenomgång (PDF, 750 kB)

Supplement till Advokatetik – en praxisgenomgång (PDF, 933 kB)