Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Boken God advokatsed (Holger Wiklund)

Här finns hela boken God advokatsed av Holger Wiklund. Boken gavs ut 1973.

I det här omfattande bokverket gör Advokatsamfundets förre generalsekreterare Holger Wiklund en systematisk genomgång av de regler som en advokat ska följa för att iaktta god advokatsed. Boken är främst inriktad på svenska förhållanden, men Wiklund jämför också med de nordiska grannländerna och med dåvarande Västtyskland, England och USA.

Även om förutsättningarna för advokatverksamhet har ändrats sedan boken kom ut, är Wiklunds grundresonemang fortfarande värda att beakta.

Boken kan också beställas i tryckt version via sidan Advokatsamfundets publikationer.

Avd. I Allmän del
Avd. II Advokatrörelsens organisation
Avd. III Avböjande av uppdrag
Avd. IV Förhållandet till klienten
Avd. V Förhållandet till motparten
Avd. VI Förhållandet till tredje man
Avd. VII Förhållandet till domstol
Avd. VIII Förhållandet till andra myndigheter
Avd. IX Förhållandet till kollegerna
Avd. X Förhållandet till advokatsamfundet
Litteratur
Sakregister