Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Praxissamlingen God advokatsed (red. Bentelius)

Boken God advokatsed är en samling av avgöranden från Advokatsamfundets disciplinnämnd och styrelse, som gavs ut 1998.

Advokatsamfundet samlade alla publicerade avgöranden om god advokatsed från disciplinnämnden och styrelsen under perioden 1987–1997 i den här volymen.

Redaktörer för arbetet var Lars Bentelius och Kristian Agneklev.

Boken kan också beställas i tryckt version via sidan Advokatsamfundets publikationer.

Läs hela praxissamlingen (PDF)