Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Stadgarna för Sveriges advokatsamfund antogs av Advokatsamfundets fullmäktige den 25–26 maj 1962. De ändrades senast den 14 juni 2018. Ändringarna trädde i kraft den 1 november 2018.