Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Stadgarna för Sveriges advokatsamfund antogs av Advokatsamfundets fullmäktige den 25–26 maj 1962. De ändrades senast den 9 juni 2016. Ändringarna trädde i kraft den 15 december 2016.