Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Om offentliggörande av vissa beslut

51 §.

Styrelsen ska se till att det blir allmänt känt att någon har antagits som ledamot av samfundet eller avgått ur det.

Disciplinnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden i ett disciplinärende ska offentliggöras helt eller delvis.

Konsumenttvistnämnden får bestämma att ett beslut av nämnden ska offentliggöras helt eller delvis.

 

« Om ledamots utträde Om Konsumenttvistnämnden »