Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Stadgar för Sveriges advokatsamfund

Om valberedning

25 §.

För att förbereda val av ledamöter till styrelse och disciplinnämnd ska en valberedning väljas.

Varje avdelning utser vid sitt årsmöte en ledamot till val­bered­ning­en samt en ersättare för denne. Stockholmsavdelningens representant i val­beredningen ska vara sammankallande och ordförande.

För valberedningen ska det finnas en skriftlig instruktion som be­slutas av fullmäktige.

 

« Om fullmäktige Om avdelningar »