Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regler om advokater i rättegångsbalken

I rättegångsbalken finns regler för Advokatsamfundets verksamhet och om advokaternas ställning i rättsstaten. Rättegångsbalken ger Advokatsamfundet vissa uppgifter som innebär myndighetsutövning. Myndighetsutövningen gäller framför allt frågor om vilka som ska antas som ledamöter av samfundet och om tillsynen över advokaterna.

I rättegångsbalken slås också advokaternas tystnadsplikt fast.

Läs utdrag ur rättegångsbalken